Skogkonferansen 2022

Skogkonferansen 2022 i Elverum og Terningen Arena.

Tema for Skogkonferansen 2022 – Forvaltning av skogen i framtida, bærekraft og klimautfordringer.

Kan skogen egentlig løse klimakrisa? Alt som lages av olje kan lages av tre – men er det egentlig nok trær? Skogen og skogbruket gir muligheter for framtida – det binder karbon, er et fornybart råstoff som kan brukes til mye. I tillegg er skog viktig for rekreasjon og  som leveområde. Men tradisjonelt skogbruk er under press. 

Klimaendringer, omdømme og konkurranse om  arbeidskraft utfordrer næringa. Det grønne skiftet, klima og biologisk mangfold setter  skogen i søkelyset. Skognæringens rolle inn i en bærekraftig framtid og rammebetingelser for skogeier er viktige temaer som vi ønsker å belyse i konferansen. 

Som en del av Skogkonferansen 2022 arrangeres det en Innovasjonscamp for studenter 23.-24. mars.

Velkommen til en nærings- og forskningskonferansen der framtidas skogbruk er hovedtemaet.

Påmeldingsfrist 21.03.2022

Målgrupper:

Konferansen er av interessefor deg som:

  • Skogeier
  • Skogbruksnæringen
  • Offentlige og private aktører med interesse for forvaltning av skogen bærekraft og klimautfordringer
  • Studenter og fag- og forskningsmiljøer.

Initiativtaker:

Terningen Innovasjonspark skal i samarbeid med Høgskolen i Innlandet, Tretorget, Klosser, Elverum Vekst og Anno Norsk Skogmuseum.

Østerdalskonferansen ble jo tidligere gjennomført med stor suksess, og nå ønsker vi å etablere Skogkonferansen som et årlig arrangement i Elverum – skoghovedstaden.

PRAKISK INFORMASJON

Tid og sted

Terningen Arena, Elverum, lunsj-lunsj-konferanse torsdag 24. og fredag 25 mars 2022.

Form

Konferansen gjennomføres fysisk i tråd med gjeldende smittevernregler nasjonalt og lokalt.

Konferanseavgift

Konferanseavgiften inkluderer faglig program, lunsj og kaffeservering. 

Arrangementet på Facebook

Category
Konferanser