Innovasjonspoliklinikken

Her kan du melde inn dine gode forretningsideer så vil du få hjelp til å videretutvikle ideen/prosjektet. Vi vil videreformidle deg/dere til næringsapparatet i vår region slik at du får råd og veiledning underveis.

Har du spørsmål om utleie?