Tjenester

Er du student, gründer eller en etablert virksomhet formidler vi kontakt med forretningsutviklere lokalt og regionalt. I Terningen innovasjonspark satser vi spesielt på områdene helse, beredskap og skog. Dette er områder høgskolen i Innlandet og Sør-Østerdal regionen har sine fortrinn. Teknologi og digitalisering går på tvers av disse områdene.

Innovasjonsparken kan styrke og utvikle ditt nettverk. Du kan delta i ulike seminarer og bransjetreff. Innovasjonsparken kan være en koblingsaktør til andre som kan hjelpe deg videre.

Vi tilbyr flere ulike kontorløsninger i et kreativt miljø. Her kan du møtes i et faglig og sosialt fellesskap. Vi har drop in kontorer (co-working) og møterom som kan leies for et kortere eller lengre tidsrom.

Terningen Innovasjonspark arrangerer og legger til rette for innovasjonsverksteder for bedrifter og studenter. I Innovasjonsparken får ideene dine næring gjennom nye kontakter, fruktbart samarbeid, moderne fasiliteter og fremtidsrettet verktøy. Bli med å forme fremtiden.

Skogen og treet som ressurs

Skogen og treet som ressurs

Helse, folkehelse og idrett

Helse, folkehelse og idrett

Samfunnssikkerhet, sikkerhet, krise og beredskap

Samfunnssikkerhet, sikkerhet, krise og beredskap

Vi støtter bedrifter og talentfulle personer til å gjøre noe stort med sine idéer. Send inn din idé og du vil få råd og veiledning underveis.