Prosjekter

Innovasjonsparken arbeider med ulike prosjekter enten alene eller i samarbeid med andre. Sentrale samarbeidsaktører er: Høgskolen i Innlandet, Klosser, Sør-Østerdal Næringshage, Elverum Vekst og HelseInn.

29. nov 2022, kl. 11.30-15.30 Næringslivets hus, Middelthuns gate 27, Oslo Kan mangel pa medisiner og utstyr bli neste krise? Vi má...