Norsk senter for krise, pandemi- og legemiddelberedskap

Norsk senter for krise, pandemi- og legemiddelberedskap

Norge har behov for å etablere et nasjonalt senter for krise, pandemi- og legemiddelberedskap. Elverum- og Sør Østerdalsregionen har flere sterke miljøer og fortinn for lokalisering av et slikt senter.

Norsk senter for krise, pandemi- og legemiddelberedskap vil sikre bedret samhandling og koordinering mellom de ulike aktørene som vil være involvert ved en fremtidig krise. Senteret vil bidra til sikrere leveranser av både legemidler, smittevernutstyr og evt annet medisinsk utstyr.