Program / tidsplan

Skogkonferansen 24.-25. mars 2022

Dag 1 – 24. mars

Skogbrukets rolle i det grønne skifte – rekker skogen til – klimautfordringer

Konferansier: Kari Toft

tid aktivitet
Stander i foajeen for næringsaktørene (sponsorene), relevante utviklings- og forskningsprosjekter fra HINN og andre UH institusjoner og virkemiddelapparat
09.45-10.00
11.00-12.00 Registrering og Enkel lunsj i kafeen på Terningen Arena
12.00-12.15 Velkommen til konferansen v. styreleder i Flerbruksanlegget Eli Sætersmoen

Åpning av konferansen v. statssekretær for Kommunal- og distriktsminister Kjersti Bjørnstad

12.15-13.00

 

Økt etterspørsel etter skogprodukter globalt legger press på Europas skogressurser.

– Håkon Ekström, direktør for Wood Resources International

13.00-13.45 Kan skogen rekke til alle gode formål ? Kan alle gode ønsker innfris ?

– Thomas Lundmark, professor ved Sveriges Landbruksuniversitet (SLU)

13.45-14.00 Kort benstrekk
14.00-14.30 Trade-offs between carbon sequestration and other ecosystem services

– Francisco Aguilar, professor ved Høgskolen i Innlandet og SLU

14.30-15.00 Pause m. kaffe/noe å bite i
Framtidig skogforvaltning
15.00-16.45 Korte innlegg med spørsmålsrunder etter hvert av innleggene:

 1. Forest management in uncertain times of climate change
  – Rasoul Yousefpour, University of Freiburg og University of Toronto
 1. Sirkulærøkonomi for skog- og trenæringen- om SirkTRE
  – Berit Sanness, klyngeleder Norwegian Wood Cluster (NWC)
 1. «det grønne skiftet», klima og biologisk mangfold i skogen. Sopp – hva har det å si for trærne og skogen?
  – Håvard Kauserud, professor ved universitetet i Oslo (UiO)
 1. Barkebille-katastrofe i Europa – hva er situasjonen i Norge?
  – Paal Krokene, seniorforsker NIBIO
 1. Hvilke målsetninger har norske skogeier for sin skog og hvordan påvirker samfunnstrender skogeierens syn på skogforvaltning<
  – Hanne Sjølie, førsteamanuensis Høgskolen i  Innlandet
16.45-17.00 Pause m. kaffepåfyll
17.00-17.30 Presentasjon og finale Innovasjonscampresultatene

De tre beste forslagene blir presentert på konferansen

18.00-19.30 Opplegg med aperitif på Norsk Skogmusem (påmelding)

– Buss t/r fra Scandic

20.00 Middag på Scandic (påmelding)

 • Underholdning
 • Utdeling av pris til vinneren av Innovasjonscampen


Dag 2 – 25. mars

Rekruttering til Skogbruket

Endrede politiske rammer, hvordan forholder skogbruket seg til det. Hva med skogeieren. Er virkemidlene de rette

tid aktivitet
Stander i foajeen for næringsaktørene (sponsorene), relevante utviklings- og forskningsprosjekter fra HINN og andre UH institusjoner og virkemiddelapparat
08.30-09.00 Skogbruket som arbeidsplass- hvorfor valgte de denne utdanningsveien- hvorfor valgte de denne yrkesveien

– Tonje Lauritzen, Høgskolen i Innlandet, Instituttleder Østlandsforskning 

09.00-09.20 Rekruttering til skogbruket – til jobber i skognæringen. Velg skog!

–  Eva Skagestad, Skogdirektør Statsforvalteren i Innlandet

09.20-09.45 Idémyldring, hvordan rekruttere til skogbruket
09.45-10.00 Skogeierens synspunkter på næringen i tida framover

Heidi Hemstad

10.00.-10.30 Pause, kaffe/te
10.30-11.00 «EUs grønne giv og norsk skogbruk»

– Knut Øistad, seniorrådgiver i NIBIO

11.00-11.30 Åpne eller lukkete hogster, kan økonomi og økologi forenes.

Innlegget holdes på engelsk.

– Kyle Eyvindson, professor Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

11.30-12.00 Live Podcast «Skogsaken med Mykleby & Myrbakken»

– Severin Myrbakken og Tollef Mykleby med inviterte gjester i podcast-sendingen direkte fra Skogkonferansen

Hva ønsker skogeieren – konsekvenser for skogbruket – hvilke utfordringer står næringen overfor

12.00-12.15 Avslutning og oppsummering
– Maria Hörnell Willebrand, dekanen ved fakultetet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi, Høgskolen i Innlandet
12.15- Enkel lunsj
13.00-14.30 Næringen og forskerne sitt møtepunkt, diskutere/presentere aktuelle utviklings- og forskningsprosjekter. Avklare mulige samarbeidsområder
Category
Skogkonferansen