Samarbeidsparter / utstillere

Ønsker du og din bedrift en utstillingsplass (fojaeen)?

Ta nærmere kontakt med mette.lohren@inn.no angående ustillingsplass.

Tusen takk til våre samarbeidspartnere og bidragsytere som har muliggjort gjennomføringen av konferansen.

Vi takker programkomiteen for et godt og inspirerende samarbeid. Sammen har vi utarbeidet et faglig aktuelt og inspirerende program for Skogkonferansen 2022.

I tillegg har vi hatt en arbeidsgruppe for planlegging og gjennomføring av Innovasjonscampen for studenter, en stor takk til Høgskolen i Innlandet, Tretorget og Ungt Entreprenørskap for samarbeidet.

Vi er avhengig av bidragsytere for å gjennomføre et så omfattende arrangement som Skogkonferansen 2022 er. Så takk til de som har støttet oss med faglige bidrag og finansielle ressurser til gjennomføringen

Andre bidragsytere

Category
Skogkonferansen